Welkom op ons jaarverslag over 2022

Lees ons jaarverslag online

Met dank aan de inzet van al onze medewerkers in 2022 kunnen wij onze unieke rol als universitair medisch centrum voluit blijven vormgeven.

Welkom op ons jaarverslag over 2022

Welkom op ons jaarverslag over 2022

Met dank aan de inzet van al onze medewerkers in 2022 kunnen wij onze unieke rol als universitair medisch centrum voluit blijven vormgeven. We richten ons hierbij niet alleen regionaal, nationaal en internationaal op onze kerntaken zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie maar ook op de brede maatschappelijke waarde die wij creëren vanuit onze inspanningen gericht op het Integraal Zorgakkoord, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Ga direct naar:

Voorwoord Raad van Bestuur Het Erasmus MC Onze kerntaken Raad van Toezicht Waardecreatie Financiën Duurzaamheid
Lees ons jaarverslag online Naar de pdf (inclusief jaarrekening 2022)