Dialoog met stakeholders

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC kent als complexe organisatie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek een grote hoeveelheid en diversiteit aan belanghebbenden, zowel intern als extern.

Dialoog met stakeholders

Het Erasmus MC kent als complexe organisatie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek een grote hoeveelheid en diversiteit aan belanghebbenden, zowel intern als extern. Onze dialoog met belanghebbenden draagt eraan bij dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog beter kunnen vormgeven. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners, zowel regionaal, als nationaal en internationaal.

Stakeholder/Belanghebbenden

Patiënten

Cliëntenraad

Patiëntenervaringsmetingen (PEM)

Patiëntenverenigingen

Medewerkers en studenten

Stafconvent

Ondernemingsraad

Verpleegkundig Adviesraad

Gezamenlijke vergadering van studentenraad en de commissie onderwijs & onderzoek van de ondernemingsraad

Directeurenoverleg

Strategieoverleg en -dagen

Managementdagen

Studentenverenigingen

Externe toezichthouders

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Netwerken en samenwerking

European University Hospital Alliance (EUHA)

Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)

Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

Stichting BeterKeten

Concord

Embraze

Convergentie alliantie

Opleidingsziekenhuizen (OOR)

Hogeschool Rotterdam

MBO-scholen

Bestuurlijke overleggen diverse zorginstellingen

Overheid

Gemeente Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Ministeries

Belastingdienst

EU

Overig algemeen

Leveranciers

Zorgverzekeraars

Banken

Fitch Ratings

Omwonenden