AI voorkomt no-shows

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC heeft in 2023 onderzoek gedaan naar manieren waarop no-shows, patiënten die niet verschijnen op afspraken, kunnen worden voorkomen. De poliklinieken van het Erasmus MC hebben op jaarbasis te maken met meer dan 40.000 no-shows.

AI voorkomt no-shows

Het Erasmus MC heeft in 2023 onderzoek gedaan naar manieren waarop no-shows, patiënten die niet verschijnen op afspraken, kunnen worden voorkomen. De poliklinieken van het Erasmus MC hebben op jaarbasis te maken met meer dan 40.000 no-shows. Dat heeft verschillende nadelige gevolgen voor onze organisatie. Naast de ongebruikte ruimte, het niet ingezette personeel, en gemiste inkomsten, is het aantal no-shows van invloed op de toegankelijkheid van zorg voor patiënten. De projectgroep Poli van Nu & Later deed een grondige analyse, testte op effectiviteit en implementeerde een aantal maatregelen. De uitkomsten van de analyse leidden tot het advies om de focus te richten op preventieve maatregelen in het tegengaan van no-shows. Het vooraf bellen van patiënten middels een pilot AI-model laat een significante verbetering zien in het voorkomen van no-shows. De pilot ‘vooraf bellen’ is inmiddels opgeschaald in het hele Erasmus MC. Daarnaast is de herinnerings-SMS uitgebreid met de vermelding van tijd en polinaam.

Ook de maatregel van achteraf factureren van een wegblijftarief is onderzocht. Het effect hiervan is lastig te meten en de maatregel brengt risico’s met zich mee, zoals onterechte facturatie en veel administratieve handelingen. Het advies om te stoppen met facturatie van het wegblijftarief is overgenomen. Wel is gestart met een eenduidige registratie van no-shows om een beter inzicht te krijgen.