Samenwerking regionaal

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC werkt lokaal en regionaal samen met zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden. Dit gebeurt zowel bilateraal, als binnen samenwerkingsverbanden met verschillende deelnemers.

Samenwerking regionaal

Het Erasmus MC werkt lokaal en regionaal samen met zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden. Dit gebeurt zowel bilateraal, als binnen samenwerkingsverbanden met verschillende deelnemers. Vanuit onze maatschappelijke rol hebben wij een inclusieve samenwerkingsstrategie. Wij zijn verbonden met alle partners in onze regio en daarom streven we naar een zo professioneel mogelijke samenwerking met een ieder van hen. In Rotterdam Rijnmond is er een sterke focus op netwerkvorming en samenwerking. Door digitalisering en technologische innovatie wordt de reikwijdte hiervan steeds groter.