Moleculaire test voor blaastumor

Lees ons jaarverslag online

Wanneer heeft een patiënt baat bij een medische interventie? Wanneer is behandelen niet zinvol? Het zijn fundamentele vragen die zorgprofessionals zich vandaag de dag steeds vaker stellen.

Moleculaire test voor blaastumor

Wanneer heeft een patiënt baat bij een medische interventie? Wanneer is behandelen niet zinvol? Het zijn fundamentele vragen die zorgprofessionals zich vandaag de dag steeds vaker stellen. Een PCR-test op blaastumor is een concreet voorbeeld van een test die eenvoudig antwoord kan geven op de vraag of de standaardbehandeling kans van slagen heeft. Urologen kunnen in de toekomst met de uitkomsten van deze test nauwkeurig voorspellen of behandelingen met blaasspoelingen bij blaaskanker wel of niet effectief zullen zijn.

Het uitvoeren van de test is van belang, omdat blaaskanker ondanks blaasspoelingen met het middel Bacillus Calmette Guèrin (BCG) bij 40 procent van de patiënten terugkeert, terwijl de behandeling lang duurt en kan zorgen voor vervelende bijwerkingen. Onderzoekers van het Blaaskankercentrum van het Erasmus MC Kanker Instituut identificeerden een genenpatroon dat voorspellend is voor de kans op effectiviteit van BCG. Met een simpele PCR-test kan met 87 procent zekerheid worden vastgesteld of er in tumorweefsel sprake is van het genenpatroon BRS3. Bij aanwezigheid van dat genenpatroon is behandeling met BCG niet effectief. Het zetten van vraagtekens bij de wenselijkheid van een behandeling gebeurt op steeds meer plekken binnen het Erasmus MC. Bij patiënten die al op hogere leeftijd zijn, doen een operatie of chemotherapie soms meer kwaad dan goed. Het is goed en zinvol dat artsen daarover het gesprek aangaan met hun patiënten; dat geldt niet alleen voor de urologie, maar ook voor de zorg als geheel.