Diversiteit en Inclusie

Lees ons jaarverslag online

In het kader van aantrekken en behoud van medewerkers heeft het Erasmus MC diverse initiatieven ontplooid die gericht zijn op het bevorderen van inclusie.

Diversiteit en Inclusie

In het kader van aantrekken en behoud van medewerkers heeft het Erasmus MC diverse initiatieven ontplooid die gericht zijn op het bevorderen van inclusie. De regenboogtrap, aandacht voor Internationale Vrouwendag, het beschikbaar stellen van de kleurrijke keycords, het uitdelen van de Iftar maaltijden en aandacht voor het Suikerfeest. De grotere zichtbaarheid van diversiteit heef het gesprek binnen de organisatie gestimuleerd en daarmee bijgedragen aan meer bewustwording. Mede dankzij deze zichtbaarheid wordt het D&I office steeds vaker gevraagd om advies en begeleiding en het geven trainingen en workshops.

Er is een belangrijke stap gezet door op grote schaal implicit bias training aan te bieden. In 2023 is 25% van het management getraind. Deze training is gericht op het vergroten van bewustzijn en het aanpakken van onbewuste vooroordelen. Een meer inclusieve en gelijkwaardige omgeving wordt daarmee bevorderd. Het succes van deze training heeft ertoe geleid dat besloten is het op te nemen in het vaste aanbod.

Erasmus MC heeft de verantwoordelijkheid om vanuit de participatiewet kansen te bieden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Sinds 2017 wordt met de gemeente Rotterdam samengewerkt aan de uitvoering van de Participatiewet. Door deze samenwerking kunnen we er voor zorgen dat de juiste matches gemaakt kunnen worden. Voor de medewerkers die hier niet helemaal op hun plek blijken te zitten, wordt samen met de gemeente gezocht naar een passende plek bij een van de andere werkgevers in Rotterdam. Zo sturen we naast duurzame banen binnen het Erasmus MC ook op succesvolle doorstroming. Aan het eind van 2023 waren er 95 participatiemedewerkers actief binnen het Erasmus MC. Op dit moment heeft dan ook de helft van deze medewerkers inmiddels een vast contract, dit aantal ligt boven het landelijk gemiddelde.

De H.A.R.R.I.E. trainingen, waarin medewerkers leren hoe ze collega’s met een afstand arbeidsmarkt kunnen begeleiden, hebben opnieuw veel collega’s aangetrokken. We zijn trots om te melden dat Erasmus MC de eerste organisatie in Nederland is die meer dan 100 H.A.R.R.I.E.S. heeft.

Het Erasmus MC heeft ook binnen het geneeskundeonderwijs aandacht voor diversiteit en inclusie. Studenten worden voorbereid op het werken met een diverse patiëntenpopulatie. In het kader van een diverse en inclusieve opleidingscultuur is een curriculum scan uitgevoerd en hebben docenten D&I feedback ontvangen om hun onderwijs te verbeteren. Ook is er een D&I docentenhandreiking gedeeld met daarin tips voor meer diversiteit in casuïstiek en tips voor inclusief taalgebruik.

Het Erasmus MC blijft zich inzetten om de bewustwording van het belang van diversiteit én het draagvlak voor D&I maatregelen/interventies te vergroten.