Bijlage 1: Proces Nationaal Programma Onderwijs

De middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn in verschillende categorieën ingedeeld en op verschillende manieren aan het Erasmus MC beschikbaar gesteld. Lees meer over Bijlage 1: Proces Nationaal Programma Onderwijs .

Bijlage 2: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs. Lees meer over Bijlage 2: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs .

Bijlage 3: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderzoek

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs. Lees meer over Bijlage 3: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderzoek .