Uitkomsten van materiaalstroomanalyses

Lees ons jaarverslag online

Op weg naar een circulaire IC heeft het Green Team van Erasmus MC, dat bestaat uit zorgprofessionals die zich inzetten voor duurzaamheid, onderzoek gedaan naar het gebruik van materialen op de IC.

Uitkomsten van materiaalstroomanalyses

Op weg naar een circulaire IC heeft het Green Team van Erasmus MC, dat bestaat uit zorgprofessionals die zich inzetten voor duurzaamheid, onderzoek gedaan naar het gebruik van materialen op de IC. Aansluitend heeft een onderzoek plaatsgevonden van het analyseren van de milieuvoetafdruk van het gehele Erasmus MC. Het doel daarvan was het verkrijgen van inzicht in de emissie hotspots van onze organisatie, om zo gerichte en effectieve duurzaamheidsmaatregelen te kunnen ontwikkelen.

Hiervoor zijn impactdata van de inkoop van goederen en diensten meegenomen met als bronjaar 2021. De materiaalstroomanalyse geeft een volledig beeld van de impact van het Erasmus MC met daarbij een belangrijk gegeven dat 60 procent van onze CO2-emissies wordt veroorzaakt door de inkoop van goederen en diensten.

In de analyse kwam naar voren dat 7 materialen een grote impact hebben op het milieu.

 1. verpakkingen van vloeistoffen (zoals infusen)

 2. slangen van PVC

 3. niet-steriele handschoenen

 4. jassen voor eenmalig gebruik (zoals isolatieschorten)

 5. incontinentiematten

 6. chirurgische maskers

 7. injectiespuiten (inclusief verpakking)

Hoe kunnen we de materiaalstroom op de IC verduurzamen? In samenwerking met onder meer de TU Delft is onderzoek verricht en zijn in 2023 de volgende interventies ingezet.

 • Recycling van dialysezakken

 • Wegwerpjassen vervangen door schorten bij niet-isolatie patiënten

 • Onderzoek naar herbruikbare laryngo-en bronchscopen

 • Papierinzameling op patiëntenkamers

 • Omsmelten van metalen scharen, pincetten en kochers (voor eenmalig gebruik)

 • Medicatie duurzamer inzetten (zo kort mogelijk, tablet heeft voorkeur, afronden naar 1 ampul)

Naast het hergebruik van materialen zijn bewustwording en gedragsverandering belangrijke ingrediënten in het streven naar een volledig circulaire IC in 2030. De zorg beweegt zich nu al richting een duurzamer landschap, waarbij we steeds beter nadenken over verantwoord gebruik en milieuvriendelijke inkoop van onze middelen. Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, zodat we samen stappen kunnen zetten naar het leveren van duurzamere zorg.