Telemonitoring zwangerschap

Lees ons jaarverslag online

Het Integraal Zorgakkoord besteedt veel aandacht aan alternatieven voor dure ziekenhuisopnames. Door de corona-pandemie is het gebruik van technische innovaties in de zorg in een stroomversnelling gekomen.

Telemonitoring zwangerschap

Het Integraal Zorgakkoord besteedt veel aandacht aan alternatieven voor dure ziekenhuisopnames. Door de corona-pandemie is het gebruik van technische innovaties in de zorg in een stroomversnelling gekomen. Vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap moeten vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat het op afstand monitoren van vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap net zo veilig is als een ziekenhuisopname. Bovendien zijn de moeders die thuis worden gemonitord tevredener over de zorg dan moeders die tijdens hun zwangerschap moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat monitoren op afstand veilig kan, en hand in hand gaat met een grotere patiënttevredenheid en lagere kosten.