Toekomstgericht onderwijs en opleiden

Lees ons jaarverslag online

Onderwijs en opleiding vormen een belangrijke basis voor onze bijdrage aan een toegankelijke, innovatieve en duurzame gezondheidszorg.

Toekomstgericht onderwijs en opleiden

Onderwijs en opleiding vormen een belangrijke basis voor onze bijdrage aan een toegankelijke, innovatieve en duurzame gezondheidszorg. Om te kunnen blijven anticiperen op een veranderend zorglandschap, is een optimale leeromgeving nodig voor de professionals en wetenschappers van vandaag en morgen. In ons universitaire onderwijs en onze opleidingen gaat het om academische vorming waarin maatschappelijke betrokkenheid en omgang met technologie centraal staan. We zetten in onze andere praktijkopleidingen en trainingen ook steeds meer in op korte en flexibele leerprogramma’s waarmee we zorgprofessionals uitrusten met kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk binnen een zeer diverse context.

Het Erasmus MC biedt onderscheidend onderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt, ontwikkelt en opleidt. Het geneeskunde onderwijs richt zich op de kernwaarden excellente zorg, maatschappelijke betrokkenheid, academische vorming en technologie. Onze studenten worden opgeleid tot artsen van de toekomst. De maatschappelijke uitdagingen, technologische vernieuwingen en de snel veranderende medische kennis vragen om onderwijs dat studenten leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken en te handelen door in te spelen op de zorg- en gezondheidsvraagstukken van vandaag en morgen.