Woord vooraf

Lees ons jaarverslag online

In dit jaarverslag kijken we terug op 2023 en richten we vanuit het heden onze blik op de toekomst van ons mooie Erasmus MC.

Woord vooraf

In dit jaarverslag kijken we terug op 2023 en richten we vanuit het heden onze blik op de toekomst van ons mooie Erasmus MC. Op het moment dat u dit leest worden in het Sophia Kinderziekenhuis kinderen van 500 gram geboren, liggen er meer dan honderd mensen aan de beademing, krijgen patiënten een nieuwe long, hart of lever of krijgen ze een andere ingreep waardoor ze weer een nieuw toekomstperspectief krijgen. Verder zijn er meer dan 4000 studenten die geneeskunde studeren of een van onze andere opleidingen volgen en wordt er vernieuwend onderzoek gedaan met impact op de gezondheid van mensen over de hele wereld. Dit doen we met bijna 16.000 medewerkers in een gebouw dat een totale oppervlakte heeft van ongeveer 80 voetbalvelden. Dat alles is het Erasmus MC en daar zijn we trots op.

Hartverscheurend en hartverwarmend

Als universitair medisch centrum staan we midden in de samenleving. Onze deur staat open; mensen moeten geen drempel ervaren om binnen te komen. Het schietincident en de daaropvolgende brandstichting op 28 september 2023 heeft veel mensen schade berokkend, niet alleen door de enorme heftigheid, maar juist ook omdat het gebeurde op een plaats die veilig, vrij en toegankelijk voor iedereen moet zijn. Een collega werd doodgeschoten terwijl hij onderwijs gaf om studenten nog betere zorgprofessionals te maken dan wijzelf zijn. Er werd brandgesticht op een plek waar studenten zich veilig moeten voelen. Het zal voor altijd een litteken blijven. Het was hartverwarmend om te zien hoe onze medewerkers en studenten er voor elkaar en voor onze patiënten waren. Op alle plekken van de organisatie was veel daadkracht en veerkracht te zien. We zijn dankbaar voor alle reacties van binnen en van buiten het Erasmus MC en voor de steun die we hebben mogen ervaren.

Op naar een toekomstbestendig Erasmus MC

Als Erasmus MC is het belangrijk om buiten de muren van ons gebouw te blijven kijken naar de ontwikkelingen in de wereld. We ervaren ook de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen. We staan voor grote uitdagingen: de bevolking vergrijst, het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt stijgt elk jaar, qua behandelingen kan er steeds meer en de zorgvraag stijgt dus snel. Aan de andere kant is er een tekort aan zorgpersoneel dat steeds groter wordt. We realiseren ons terdege dat de zorg duurzamer georganiseerd moet worden en zetten stappen om dit te realiseren.

Om deze maatschappelijke uitdagingen te adresseren is een transformatie van de zorg nodig. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Wij willen voortvarend inspelen op de uitdagingen waar de Nederlandse gezondheidszorg voor staat en werken actief mee aan de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Onze strategische koers van de afgelopen vijf jaar, Koers23, hebben we in 2023 afgesloten. De wijze waarop we de gezondheidszorg willen transformeren hebben we geformuleerd in onze nieuwe vijfjarenstrategie Koers28. Beter begrip van gezondheid en ziekte, juiste inzet van technologie en digitalisering, en samenwerking met regionale partners zijn daarbij cruciale elementen. We zetten ons de komende jaren in om tertiaire, digitale en passende patiëntenzorg te versterken. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen door wetenschappelijk onderzoek. En we investeren in onderscheidend academisch onderwijs gericht op innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. We bieden onze studenten en medewerkers een inclusieve, stimulerende en veilige leeromgeving. Het is belangrijk te investeren in leren voor de zorg van de toekomst en het doen van onderzoek om de maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Juist nu. Dit alles gestoeld op onze kernwaarden: verantwoordelijk, verbindend en ondernemend; en op de manier die het Erasmus MC kenmerkt: de toekomst begint met doen.

We gaan met veel vertrouwen de toekomst in.

Stefan Sleijfer

Joke Boonstra

Paul Boomkamp

Dirk Schraven