Samenwerking in de keten

Lees ons jaarverslag online

Als vooruitstrevend umc ligt onze focus op tertiaire zorg. Wij leggen ons toe op het behandelen en verzorgen van patiënten met een complexe zorgvraag, zeldzame aandoeningen en complexe acute zorgbehoefte. Door deze focus is samenwerking essentieel.

Samenwerking in de keten

Als vooruitstrevend umc ligt onze focus op tertiaire zorg. Wij leggen ons toe op het behandelen en verzorgen van patiënten met een complexe zorgvraag, zeldzame aandoeningen en complexe acute zorgbehoefte. Door deze focus is samenwerking essentieel. De derdelijns zorg is immers altijd onderdeel van de gehele zorgketen van de individuele patiënt. Een groot deel van het zorgtraject vindt elders plaats, bijvoorbeeld thuis, bij de huisarts, in andere ziekenhuizen, bij GGZ-instellingen, gehandicapten- en/of ouderenzorgorganisaties. Om het gehele traject optimaal te laten verlopen, is een goede afstemming nodig met de patiënt en tussen de betrokken zorgverleners in de keten. Samenwerken is voorwaardelijk voor het welslagen van de ambities uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), in het bijzonder voor het vormgeven van passende zorg.