Erasmusarts 2030

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC is een grote, professionele onderwijsorganisatie met een gedegen en progressieve visie op de beroepspraktijk van artsen, nu en in de toekomst.

Erasmusarts 2030

Het Erasmus MC is een grote, professionele onderwijsorganisatie met een gedegen en progressieve visie op de beroepspraktijk van artsen, nu en in de toekomst. De onderwijsvisie Erasmusarts 2030 geeft naast het consolideren van een solide medische basiskennis voor studenten vorm aan een opleiding geneeskunde die de nieuwe generatie gezondheidsprofessionals up to date houdt. Dat is nodig, want het werkveld van artsen is meer dan ooit aan veranderingen onderhevig. Onze bevlogen docenten, die in nauw contact staan met de medische beroepspraktijk en oog hebben voor maatschappelijke vraagstukken, zetten zich met tomeloze energie en toewijding in om studenten op te leiden voor de zorgvragen van de toekomst.

Een belangrijke ontwikkeling waartoe artsen zich steeds meer gaan verhouden is de toenemende rol van techniek en Artificial Intelligence (AI) in de zorg. Daarnaast is de tendens voor de komende jaren dat de gezondheidszorg breder in de maatschappij zal worden opgenomen. Zorg zal niet meer alleen in het ziekenhuis plaatsvinden, maar op meerdere plaatsen en met bijzondere aandacht voor preventie. Het nieuwe curriculum van Erasmusarts 2030, dat start in 2024, leidt studenten op tot interprofessionele samenwerkingspartners die vanuit betrokkenheid met de patiënt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ook aandacht voor diversiteit en inclusie speelt daarin een belangrijke rol.

In 2023 is het nieuwe curriculum van Erasmusarts 2030 na jaren van ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen; het werd een concreet programma waarbij medewerkers uit alle geledingen van de organisatie en daarbuiten zijn betrokken.