Transparantie

Lees ons jaarverslag online

Net als in de samenleving in het algemeen, signaleren we dat mondige burgers en media vragen stellen bij wat wij doen. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol.

Transparantie

Net als in de samenleving in het algemeen, signaleren we dat mondige burgers en media vragen stellen bij wat wij doen. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol. Wij streven ernaar om transparant te zijn over onze activiteiten en zo goed mogelijk antwoord te geven op gestelde vragen. Een mooi voorbeeld waar dit toe kan leiden is het oprichten van de Twijfeltelefoon. Oorspronkelijk bedoeld om mensen met twijfels over coronavaccinaties te helpen met het nemen van een gefundeerde beslissing over al dan niet vaccineren, wordt de Twijfeltelefoon nu ook gebruikt om informatie te verstrekken over andere vaccinaties, bevolkingsonderzoek darmkanker en sinds kort ook over het gebruik van voorbehoedsmiddelen zoals de pil. Een dergelijk initiatief past uitstekend bij de missie van het Erasmus MC om op basis van wetenschappelijk onderzoek het publiek te informeren om zo bij te dragen aan een gezonde bevolking.

Een andere vorm van transparantie betreffen de zogenaamde Woo-verzoeken (voorheen Wob). De vijf publiekrechtelijke umc's (Erasmus MC, UMCG, LUMC, UMCU en MUMC+) vallen als enige zorginstellingen in Nederland onder de Wet open overheid (Woo). Bij deze vijf umc's kan iedereen via een Woo-verzoek informatie opvragen. Deze verzoeken leggen een fors beslag op de capaciteit van betrokken medewerkers van het Erasmus MC. Dit betreft niet alleen de inzet van twee fulltime juristen voor de coördinatie en regie van de beantwoording van de verzoeken, maar ook de inzet van vele medewerkers die worden verzocht om informatie te ontsluiten om aan het Woo-verzoek te voldoen. De complexiteit van de verzoeken is over het algemeen groot, het betreft vaak brede uitvragen waar veel medewerkers bij betrokken zijn, bijvoorbeeld verzoeken in het kader van landelijke dossiers zoals vaccinaties, dierproeven, protonentherapie en kinderhartchirurgie. Voor een gemiddeld Woo-verzoek worden documenten verzameld bij tussen de 10 en 20 personen.

Woo-verzoeker

Verzoek (samenvattend)

Aantal verstrekte documenten

Patiëntenvereniging

Alle stukken met betrekking tot afbouwmedicatie

84 documenten

Burger

Informatie over onderzoeken bij de METC, en bijbehorende correspondentie

5 documenten

Burger

Informatie over een wetenschappelijke analyse rondom de oorsprong van Covid-19

geen documenten openbaar gemaakt

Dierenrechtenorganisaties

Informatie over vergunning dierproeven

6 documenten

Dierenrechtenorganisaties

Informatie over risico’s voor medewerkers van het Erasmus MC door acties van dierenrechtenactivisten

geen documenten openbaar gemaakt

Oud-werknemer

Informatie over meldingen en correspondentie (o.a. aanwezig bij de ombudsman en vertrouwenspersonen).

geen documenten openbaar gemaakt

Oud-werknemer

Informatie over (de totstandkoming van) het Integriteitsdocument van het Erasmus MC

35 documenten

Onderzoeker

Informatie over sancties wetenschappelijke integriteit

nog niet afgerond

Burger

Informatie over verzoeker, neergelegd in diverse correspondentie

117 documenten

Patiënt

Financiële informatie en gegevens met betrekking tot een medisch hulpmiddel

nog niet afgerond

Journalist

Aantallen integriteitsschendingen

1 overzicht gegenereerd

Burger

Informatie met betrekking tot schietincident

nog niet afgerond

Burger

Informatie met betrekking tot schietincident

nog niet afgerond

Journalist

Informatie over fusie IJsselland

nog niet afgerond

WOO-verzoeken 2023