Programmatisch toetsen coschappen maakt groei studenten inzichtelijker

Lees ons jaarverslag online

In het collegejaar 2023-2024 is binnen de masteropleiding geneeskunde van het Erasmus MC gestart met programmatisch toetsen, een nieuwe manier om studenten tijdens de coschappen te beoordelen. De overige curriculumonderdelen volgen de komende jaren.

Programmatisch toetsen coschappen maakt groei studenten inzichtelijker

In het collegejaar 2023-2024 is binnen de masteropleiding geneeskunde van het Erasmus MC gestart met programmatisch toetsen, een nieuwe manier om studenten tijdens de coschappen te beoordelen. De overige curriculumonderdelen volgen de komende jaren.

De nieuwe beoordelingssystematiek biedt studenten meer tijd en ruimte om hun competenties te ontwikkelen. Door meerdere meetmomenten en verschillende beoordelaars wordt hun groei over meer coschappen en gedurende een langere periode op een objectievere wijze inzichtelijk gemaakt. Naar aanleiding van een visitatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en een enquête van De Geneeskundestudent bleek dat studenten van de Nederlandse UMC's de beoordelingssystematiek voorheen van coschappen als subjectief en willekeurig ervoeren.

Daartoe heeft het Erasmus MC de feedback- en beoordelingssystematiek vernieuwd en is in 2020 een Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken (HOka) project gestart, in samenwerking met studenten en veel betrokken partijen in het medische werkveld, zowel in- als extern. Op basis van een literatuuronderzoek, gesprekken met inhoudelijk experts en focusgroepen met studenten heeft dit geresulteerd in een zestal aanbevelingen met programmatisch toetsen als onderliggend onderwijsconcept:

  1. Faciliteer vaste gesprekken met een coschapbegeleider per coschap

  2. Versterk de feedbackcultuur op de werkplek

  3. Werk met een ontwikkelingsdeel en een beoordelingsdeel in het portfolio

  4. Beoordeel aan de hand van kritische beroepsactiviteiten

  5. Introduceer voortgangs- en beslismomenten door een besliscommissie na meerdere coschappen

  6. Schaf het geven van cijfers en het toekennen van cum laude af

In collegejaar 2023-2024 is de implementatie van de nieuwe feedback- en beoordelingssystematiek begonnen in het eerste coschap inwendige geneeskunde. De komende jaren zal dit gefaseerd worden uitgerold tot de nieuwe systematiek is ingevoerd in alle coschappen. Als lerende organisatie zal het Erasmus MC de ervaringen van studenten en inhoudelijk experts meenemen in de feedback- en beoordelingssystematiek en het programmatisch toetsen waar nodig aanpassen.