Entrustable Professional Activities (EPA’s): flexibel onderwijs in de praktijk

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC heeft in 2023 grote stappen gezet in het opleiden met EPA’s. De term EPA staat voor entrustable professional activity; de vaardigheden en handelingen die het dagelijks werk vormen van onze zorgprofessionals.

Entrustable Professional Activities (EPA’s): flexibel onderwijs in de praktijk

Het Erasmus MC heeft in 2023 grote stappen gezet in het opleiden met EPA’s. De term EPA staat voor entrustable professional activity; de vaardigheden en handelingen die het dagelijks werk vormen van onze zorgprofessionals. Dankzij het onderwijzen in competenties zorgen we voor aantrekkelijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden en dragen we bij aan het aantrekken en behouden van zorgprofessionals voor het Erasmus MC en de zorg.

Een EPA is gericht op een specifieke patiëntencategorie of activiteit, bijvoorbeeld het verlenen van zorg aan een geriatrische patiënt. Door te werken met het opleiden in vaardigheden worden verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals gericht geschoold voor hun werk op de afdeling. We verwachten dat onze zorgprofessionals hun werkzaamheden sneller en zelfstandiger kunnen uitvoeren dankzij het volgen van EPA’s. Ze kunnen door zich in hun eigen tempo te bekwamen ook sneller doorstromen naar andere afdelingen met andere patiëntencategorieën.

De Erasmus MC Academie en de klinische thema’s hebben zich in 2023 gericht op de verdere implementatie van de EPA's, zoals deskundigheidsbevordering van werk- en praktijkbegeleiders om studenten te begeleiden en ondersteunen. In gesprekken met het werkveld hebben we ingezet op het belang van flexibel onderwijs en gepersonaliseerd leren.

Voor de Erasmus MC Academie betekent dit dat het opleidingsaanbod in co-creatie met alle werkvelden is gemoderniseerd in de ideale blend. Het onderwijs is geflexibiliseerd met nieuwe routes, kortere routes, meerdere startmomenten en het concept van programmatisch toetsen is geïntroduceerd. In 2024 richten we ons op de instellingsaccreditatie door het CZO, de accrediterende organisatie, voor het werkveld Erasmus MC en voor Erasmus MC Academie. Daarnaast gaan we bruggen slaan tussen alle klinische thema's en versterken we de regionale samenwerkingsverbanden door meer EPA’s samen te ontwikkelen.