Interne beheersing

De besturing van het Erasmus MC is gebaseerd op de principes van decentralisatie en kent drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Het besturingsmodel gaat uit van het principe van integraal management. Lees meer over Interne beheersing .

Resultaten, omzet en ontwikkeling balans

Het Erasmus MC heeft in 2023, net zoals in 2022, een bevredigend positief financieel resultaat geboekt van geconsolideerd € 45 miljoen. Dit resultaat bedraagt 1,9% van de omzet van € 2,4 miljard. Lees meer over Resultaten, omzet en ontwikkeling balans .