Researchmaster Genomics in society

Lees ons jaarverslag online

De researchmaster Genomics in society leidt studenten op tot bruggenbouwers tussen de maatschappij en het vakgebied genomics.

Researchmaster Genomics in society

De researchmaster Genomics in society leidt studenten op tot bruggenbouwers tussen de maatschappij en het vakgebied genomics. De opleiding, onderdeel van de Erasmus MC Graduate School, is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop binnen het Erasmus MC de waarden verbinding, verantwoordelijkheid en ondernemend (valorisatie) concreet gestalte krijgen. In 2022 startte het eerste cohort van de master, die zich verheugt in een groeiende belangstelling.

Genomics is een interdisciplinair gebied van de biologie dat zich richt op de structuur, functie, evolutie, mapping en bewerking van erfelijk materiaal. Genomics in society leidt een nieuwe generatie onderzoekers op die bewust de verbinding zoeken tussen genomics en maatschappelijke relevantie. De studenten van de researchmaster bedrijven Impact Research; ze doen onderzoek naar en zetten technologische vernieuwingen in voor een positieve maatschappelijke impact.

De onderwijsvisie van Genomics in society is regionaal, nationaal en internationaal een inspiratiebron voor de onderwijsontwikkeling en -uitvoering die de maatschappij van vandaag de dag nodig heeft. Het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het curriculum is een continue stroom van werk in uitvoering; een proces dat niet van bovenaf wordt opgelegd, maar een horizontaal samenspel waarin de verbinding wordt gezocht tussen studenten, docenten, ondersteunend personeel en staf.

De studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, de samenwerking met andere partijen en de inhoud van de opleiding. Ze maken deel uit van de onderwijsvisie en er wordt van hun ervaringen geleerd. Het onderwijs in deze verbredende research master wordt samen vormgegeven, in de opleiding en middenin de maatschappij. Dat vraagt een open mind van de opleiders, een wetenschappelijke, onderzoekende attitude en een erkenning van een niet-weten als basishouding. Volgens de principes van open science, fair data en het delen van inzichten maakt de opleiding zich er sterk voor dat alle disciplines in wetenschap en maatschappij elkaar niet beconcurreren maar versterken.