DUTCH: innovatief opleiden met virtuele en fysieke simulatie

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC neemt actief deel aan DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare), een landelijk programma dat vanaf eind 2021 tot ontwikkeling is gekomen met als doelstelling het verlagen van de werkdruk van zorgverleners, het

DUTCH: innovatief opleiden met virtuele en fysieke simulatie

Het Erasmus MC neemt actief deel aan DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare), een landelijk programma dat vanaf eind 2021 tot ontwikkeling is gekomen met als doelstelling het verlagen van de werkdruk van zorgverleners, het terugbrengen van de wachtlijsten en het tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag door meer studenten efficiënter op te leiden.

In 2023 zijn in de aanloop naar implementatie van het DUTCH-gedachtengoed en het Rotterdamse project ‘innovatief opleiden’ verbindingen gelegd naar het OK-werkveld. Zo is in het Erasmus MC een OK-simulatieruimte ingericht waar studenten nu al in een veilige patiëntvrije leeromgeving hun vaardigheden kunnen trainen voordat zij in de echte OK aan de slag gaan. De opleidingsaantallen van het Erasmus MC konden hiermee worden verdubbeld doordat de druk op opleiden op de werkvloer is verplaatst.

DUTCH wil door innovatief opleiden een groeiend aantal studenten competenties bijbrengen in digitale en fysieke simulatieomgevingen. Een belangrijk element is veilig oefenen en leren in simulatiesituaties. In deze setting kunnen studenten fouten maken en vertrouwen opbouwen. Ze hoeven niet te wachten op een moment waarop een situatie zich in de praktijk voordoet. Als de zorgprofessionals van de toekomst hun competenties ook al in een virtuele omgeving kunnen ontwikkelen, zijn ze beter uitgerust om de zorg in de praktijk te verlenen. Ze verlichten hiermee tevens de druk op de begeleidingscapaciteit op de werkvloer.

Het Erasmus MC zet zich als autoriteit op het gebied van complexe zorg al sinds jaar en dag in voor de toepassing van technologische innovaties. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap en wordt van zorgprofessionals gevraagd dat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Met de inzet van innovatieve leervormen als games en mixed reality, kunnen zorgprofessionals (in opleiding) zich voorbereiden op nieuwe praktijksituaties. In de toekomst zullen, bijvoorbeeld in het kader van interprofessioneel samenwerken, verschillende avatars worden ontwikkeld en ingezet, passend bij te verrichten handelingen. De ontwikkeling van onderwijs en het leren en ontwikkelen staan immers nooit stil.