Bestendige organisatiebasis

Lees ons jaarverslag online

Om onze strategie te realiseren is een stevige organisatiebasis cruciaal. Allereerst geldt dat we inzetten op onze mensen, die we een stimulerende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden waar zij met plezier werken én willen blijven werken.

Bestendige organisatiebasis

Om onze strategie te realiseren is een stevige organisatiebasis cruciaal. Allereerst geldt dat we inzetten op onze mensen, die we een stimulerende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden waar zij met plezier werken én willen blijven werken. Ook investeren we in een klimaat waarin samenwerking, continu verbeteren en innovatie centraal staan, de juiste infrastructuur aanwezig is en de bedrijfsvoering effectief is ingericht.

Prognoses laten zien dat het bestaande tekort aan mensen in de zorg nog groter gaat worden. Voor het Erasmus MC ligt de uitdaging onder meer in het tekort aan verpleegkundigen, doktersassistenten en facilitair ondersteuners. Als we niets doen, is er in onze regio in 2030 voor elke 4 vacatures nog maar één werkzoekende. Het is dus urgent om hier nu al op in te spelen. Dat doen we allereerst door in te zetten op het behoud van onze medewerkers, naast het aantrekken van nieuwe collega’s. Het Erasmus MC wil een inclusieve, aantrekkelijke en vooruitstrevende werkgever zijn, met ruimte voor ieders talent; een organisatie waarvoor medewerkers graag willen (blijven) werken. Om gemotiveerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden, investeren we in de duurzame inzetbaarheid van onze mensen.

Om een toekomstbestendige en duurzame zorg te kunnen realiseren is leiderschap essentieel. Met onze visie op leiderschap maken we duidelijk wat we van onze leidinggevenden op alle niveaus verwachten. We houden daarbij vast aan leiderschap dat wordt vormgegeven vanuit onze kernwaarden: Ondernemend, Verantwoordelijk en Verbindend. Leidinggevenden zijn een belangrijke schakel als cultuurdrager én voorbeeld.

Tenslotte is een innovatieve technologische en digitale infrastructuur een onmisbare voorwaarde. Het Erasmus MC-programma Digitaal Verbonden verenigt 3 kernbegrippen in de gezondheidszorg van de toekomst, in overeenstemming met het Integraal Zorgakkoord: de patiënt als partner, de digitale transformatie, en de juiste zorg op de juiste plek (‘dichtbij huis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet’). Digitaal Verbonden zoekt in verschillende vormen, zoals een interactieve patiëntenapp, de beste aansluiting van technologische en digitale innovatie op de behoeften van patiënten en zorgverleners.

Datzelfde geldt voor CumuluZ, een digitaal open platform voor de Nederlandse zorg, waarvan het Erasmus MC een van de initiatiefnemers is. De gezondheidsdata van patiënten, die nu nog vaak versnipperd zijn in verschillende systemen, worden zo samengebracht. Door laagdrempelige uitwisseling tussen alle betrokken partijen te bevorderen, versnellen we de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. We nemen de verantwoordelijkheid om met onze partners goede afspraken te maken over het verantwoord delen van data.