Samenwerking Onderzoek & Onderwijs

Lees ons jaarverslag online

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze drie kerntaken: zorg, onderzoek en onderwijs. We combineren wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen.

Samenwerking Onderzoek & Onderwijs

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze drie kerntaken: zorg, onderzoek en onderwijs. We combineren wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. Onze maatschappelijke onderzoeksfunctie reikt verder dan ons tertiaire profiel. We hebben onze partners uit de regio nodig om in de volle breedte van de zorg onderzoek te kunnen doen. Ook hier zoeken wij de verbinding met onze partners. Gezamenlijk onderzoek en opleiden zijn belangrijke verbindende factoren binnen onze samenwerkingsverbanden.