Bronscheiding verlaagt CO2 uitstoot

Lees ons jaarverslag online

De transitie naar een duurzamer Erasmus MC wordt op steeds meer plaatsen in de organisatie zichtbaar.

Bronscheiding verlaagt CO2 uitstoot

De transitie naar een duurzamer Erasmus MC wordt op steeds meer plaatsen in de organisatie zichtbaar. Zo zijn in 2023 alle losse prullenbakken op initiatief van de taskforce ‘Een duurzaam Erasmus MC’ en de directie Inkoop & Facilitair vervangen door afvalscheidingsbakken.

Door afval direct bij de bron te scheiden, kunnen grondstoffen worden gerecycled. Dankzij bronscheiding vindt er minder verspilling van grondstoffen plaats en verkleint het Erasmus MC de CO2-afdruk aanzienlijk. Het scheiden van afval zorgt voor een vermindering van 744 ton CO2-uitstoot per jaar.

Voordat de afvalscheidingsunits werden geplaatst, werd het afval verzameld en verbrand. Dit leidde tot een verspilling van grondstoffen en een te hoge CO2-uitstoot. Het Erasmus MC heeft gekozen voor bronscheiding omdat het proces van nascheiden, waarbij afval in de fabriek wordt gescheiden door een externe partij, in de praktijk lastig uitvoerbaar is voor ziekenhuisafval.

De afvalscheidingunits zijn lokaal in Nederland geproduceerd en gemaakt van duurzaam materiaal. Het afval wordt apart ingezameld en afgevoerd. Buiten het logistiek centrum staan diverse containers voor verschillende afvalsoorten, zoals restafval, etensresten, papier en karton, hard plastic, metalen en ijzer en huishoudelijke apparatuur. De bronscheiding is een voorbeeld van de wijze waarop duurzaamheid stap voor stap steeds meer geïntegreerd wordt in de organisatie.