Arbeid als medicijn

Lees ons jaarverslag online

Werk is van betekenis voor mensen; niet alleen om inkomsten te genereren, maar ook voor hun gezondheid.

Arbeid als medicijn

Werk is van betekenis voor mensen; niet alleen om inkomsten te genereren, maar ook voor hun gezondheid. In de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan de sociale context van ziekte en het belang van werk in het herstel van patiënten; er wordt gekeken naar de hele mens. Werk geeft mensen een doel in het leven en levert een belangrijke bijdrage aan zingeving. Zorgprofessionals leren steeds meer uit te vragen in welke situatie een patiënt leeft en werkt, omdat het mede bepalend is voor de behandeling. Het Erasmus MC wil een bijdrage leveren aan het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke problemen. Hiermee begeeft het Erasmus MC zich in lijn met het IZA steeds meer op het terrein van de sociale geneeskunde.

In 2024 richt verder onderzoek zich op de rol van de werkgever. Als werkgevers zorgvuldig omgaan met de gezondheid en beperkingen van werknemers en met waardering en respect aanpassingen aanbrengen in het werkomstandigheden, helpt het werknemers om betrokken en gemotiveerd te blijven. Als werkgevers dat niet doen, ervaren mensen druk en wordt een keerzijde zichtbaar.

Een visie op gezond werkgeverschap hangt samen met de groeiende aandacht voor duurzaamheid: het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als werkgevers goed willen zorgen voor het milieu en de aarde, moeten ze ook zorgvuldig omgaan met de mensen die voor ze werken.