Risicomanagement

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Lees meer over Risicomanagement .

Compliance

Doel van compliance is het bevorderen van integriteit. Dit ziet zowel op de integriteit van het Erasmus MC zelf, als de integriteit van haar medewerkers. Lees meer over Compliance .

Privacy en informatiebeveiliging

Het vertrouwen van patiënten is van het grootste belang voor het Erasmus MC, als het gaat om zorg, onderzoek en onderwijs. Zonder vertrouwen van patiënten en van de maatschappij als geheel kan het Erasmus MC zijn kerntaken niet adequaat vervullen. Lees meer over Privacy en informatiebeveiliging .

Internal Audit

In 2023 heeft Internal Audit in het 1e kwartaal de jaarlijks terugkerende reviews uitgevoerd in het kader van Horizontaal Toezicht (rechtmatigheid zorguitgaven), Productieverantwoording Jeugdwet GGZ en de Rechtmatigheid van O&O gelden in het kader Lees meer over Internal Audit .