Raad van Bestuur

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC wordt collegiaal bestuurd door een Raad van Bestuur van 4 leden die een integrale verantwoordelijkheid dragen. De onderlinge taakverdeling is vastgelegd in verschillende portefeuilles.

Raad van Bestuur

Het Erasmus MC wordt collegiaal bestuurd door een Raad van Bestuur van 4 leden die een integrale verantwoordelijkheid dragen. De onderlinge taakverdeling is vastgelegd in verschillende portefeuilles. De vijfkoppige Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Bestuur, adviseert en vervult voor de leden van de Raad van Bestuur de rol van werkgever.