Duurzaamheid in het onderwijs

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC wil de gezondheidszorg transformeren door te investeren in onderwijs. In steeds meer curricula is bijzondere aandacht voor het maatschappelijke vraagstuk van duurzaamheid.

Duurzaamheid in het onderwijs

Het Erasmus MC wil de gezondheidszorg transformeren door te investeren in onderwijs. In steeds meer curricula is bijzondere aandacht voor het maatschappelijke vraagstuk van duurzaamheid. We zijn ons bewust van de impact van de gezondheidszorg op het klimaat en de impact van het klimaat op de gezondheid van de bevolking. In het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst zijn er Erasmus MC-breed meerdere initiatieven die de zorg voor duurzaamheid illustreren.

Het Erasmus MC heeft een HOKa subsidie ontvangen om Planetary Health onderwijs mogelijk te maken. Een introductiecollege Planetary Health en een klimaatspel zijn ontwikkeld, professionaliseringstrainingen voor docenten zijn van start gegaan en een E-module Planetary Health is ontwikkeld. Dit onderwijs is inmiddels toegevoegd aan de huidige bachelor geneeskunde. Ook wordt toegewerkt naar een interfacultaire en interdisciplinaire minor Planetary Health. Daarnaast maakt Planetary Health onderwijs vanaf september 2024 onderdeel uit van het nieuwe geneeskundecurriculum Erasmusarts2030 met al in het eerste bachelorjaar veel aandacht voor dit thema.

In het geneesmiddelenonderwijs in de master geneeskunde is de relatie tussen het voorschrijven van geneesmiddelen en duurzaamheid expliciet toegevoegd aan de onderwijslijn. Ook wordt in de minor cardiologie onderwijs gegeven over duurzame zorg. De komende jaren zal dat in onderwijs en onderzoek verder worden uitgebreid en zal alle evidence die beschikbaar is en komt in het onderwijs worden verweven.

Vanuit de diverse greenteams worden onderwijssessies verzorgd op verpleegafdelingen, in laboratoria en op onderzoekafdelingen. Ook wordt er onderwijs gegeven in diverse opleidingen van de EUR en TU Delft en in medische vervolgopleidingen.

Tot slot heeft het Health & Technology flagship van Convergence zich gecommitteerd een joint degree research master met als werktitel Sustainable Health te gaan ontwikkelen. Hiertoe zijn de eerste inspanningen en verkenningen verricht. De komende jaren staan in het teken van de verdere ontwikkeling van Sustainable Health.