Veiligheid

Lees ons jaarverslag online

Een maatschappelijk fenomeen waar hulpverleners mee te maken hebben is een verruwing in omgangsvormen. Dat uit zich in een toename van digitale en fysieke bedreigingen aan het adres van wetenschappelijk onderzoekers en zorgmedewerkers.

Veiligheid

Een maatschappelijk fenomeen waar hulpverleners mee te maken hebben is een verruwing in omgangsvormen. Dat uit zich in een toename van digitale en fysieke bedreigingen aan het adres van wetenschappelijk onderzoekers en zorgmedewerkers. Agressie en geweld tegen medewerkers wordt gedefinieerd als het welbewust uiten en/of gebruiken van fysieke kracht of macht of het dreigen daarmee. Het Erasmus MC kijkt niet weg en komt op voor zijn medewerkers. Veiligheid is een voorwaarde om zorg te kunnen verlenen, onderzoek te doen en onderwijs te kunnen geven. Er is een specifieke intranetpagina over agressie en geweld, waar medewerkers informatie kunnen vinden over wat zij zelf kunnen doen en wie zij kunnen inschakelen bij agressie en geweld. Er is een online trainingsprogramma en er zijn mogelijkheden om in het EPD belangrijke informatie op te nemen en in te zien (gele en rode kaarten, risicogroepen). Er is een zogenaamd zakkaartje Agressie en geweld. De informatie op het zakkaartje is ook in te zien via een mobiele applicatie (de zakkaartjes app). Tenslotte zijn er korte lijnen en goede afspraken met politie en justitie en doet het Erasmus MC desgewenst aangifte namens medewerkers.