Bijlage 3: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderzoek

Lees ons jaarverslag online

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs.

Bijlage 3: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderzoek

Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs. Hieronder wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op het Nationaal Programma Onderwijs voor het deel onderzoek.

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding 2023

Besteding totaal

2

NPO Onderzoek

€ 10.142.563

€ 2.548.337

€ 6.042.006

€ 1.552.220

€ 10.142.563

2

NPO Onderzoek

€ 10.142.563

€ 2.548.337

€ 6.042.006

€ 1.552.220

€ 10.142.563

De gelden voor onderzoek vanuit het NPO-programma hebben als doel dat onderzoekers met een tijdelijk contract van wie het onderzoek vertraging heeft opgelopen veroorzaakt door de coronacrisis in 2020, die tot extra kosten leidt in 2021, 2022 en 2023, in staat worden gesteld om hun onderzoek af te ronden in het belang van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

In 2021 zijn in totaal 175 onderzoekers verlengd met een uitnutting van de NPO-middelen van €2.548.337. Van 92 van deze 175 onderzoekers liep de verlenging door in 2022 met een uitnutting van NPO-middelen van in totaal € 1.396.264.

In 2022 zijn 243 nieuwe verlengingen geïnitieerd met een uitnutting van NPO-middelen van €4.645.742. Daarnaast zijn er in 2022 € 1.396.264 aan kosten gemaakt die betrekking hadden op verlengingen die in 2021 geïnitieerd waren. Van de verlengingen uit 2022 liepen er 103 door in 2023 voor een bedrag van €1.552.220. Met dit laatste bedrag zijn de NPO-middelen volledig uitgenut.

In totaal worden dus met de NPO-middelen 418 onderzoekers geholpen. Aangezien de NPO-middelen niet toereikend waren om alle verleningen volledig te bekostigen, is de bekostiging vanuit het NPO-programma gemaximeerd op 6 maanden per onderzoeker. Daarbij zijn overige kosten gerelateerd aan de vertraging als gevolg van Covid-19 niet vergoed vanuit NPO-middelen. Bij benadering heeft het Erasmus MC hiermee de NPO-middelen met € 3,7 miljoen uit eigen middelen aangevuld.