Toekomstbestendige IC door inzet verzorgenden

Lees ons jaarverslag online

Op de Intensive Care (IC) Volwassenen van het Erasmus MC is in 2023 gestart met een pilot waarin verzorgenden de teams van de IC versterken. De verzorgende is een nieuwe professional in het multidisciplinaire team op de Intensive Care.

Toekomstbestendige IC door inzet verzorgenden

Op de Intensive Care (IC) Volwassenen van het Erasmus MC is in 2023 gestart met een pilot waarin verzorgenden de teams van de IC versterken. De verzorgende is een nieuwe professional in het multidisciplinaire team op de Intensive Care. Een dergelijke functiedifferentiatie biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de toekomst en intensieve zorg toegankelijk te houden.

Dankzij functiedifferentiatie kunnen IC-verpleegkundigen zich meer toeleggen op verpleegkundige taken. Het initiatief van de inzet van verzorgenden kwam voort uit gesprekken met verpleegkundigen over toekomstbestendige zorgverlening. Het Erasmus MC biedt eigenaarschap en ruimte voor ideeën om het eigen werk te verbeteren. In 2023 is in een gecontroleerde, veilige omgeving onderzocht wat de ideale teamsamenstelling is voor een toekomstbestendig team op de IC. De verzorgenden zijn gestart met een introductieweek en kregen een buddy toegewezen. De pilot wordt met groepsevaluaties en vragenlijsten geëvalueerd.