Algemeen

Lees ons jaarverslag online

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De zorgvraag blijft stijgen door de vergrijzing en toename van overdraagbare en niet-overdraagbare aandoeningen.

Algemeen

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De zorgvraag blijft stijgen door de vergrijzing en toename van overdraagbare en niet-overdraagbare aandoeningen. Om onze hoog complexe, derdelijns zorg haalbaar en betaalbaar te houden, zet het Erasmus MC in op technologische innovatie om de zorg efficiënter te maken. In lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) koersen we op een balans tussen zorgvraag en zorgcapaciteit. De gestegen inflatie en loonkostenstijging raken de financiële positie van zorginstellingen. Het Erasmus MC zet in op preventie, innovatie, duurzaamheid en slimmer werken om de zorg toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Ook de krappe arbeidsmarkt is een punt van aandacht. Naast het werven en opleiden van zorgmedewerkers ondersteunt het Erasmus MC medewerkers om goed voor zichzelf te zorgen en hun welzijn te bevorderen. Het Erasmus MC wil bovendien een diverse en inclusieve omgeving bieden voor medewerkers en studenten.

Naast deze ontwikkelingen hebben we te maken met gebeurtenissen in de buitenwereld die onze organisatie en onze medewerkers raken. Bedreigingen van wetenschappers en ambtsdragers gaan helaas niet aan onze medewerkers voorbij. De roep om transparantie en verantwoording is een landelijke trend.

Oorlogen, geweld en andere rampen elders in de wereld hebben impact op de samenleving, en daarmee ook op het Erasmus MC. Deze gebeurtenissen maken veel gevoelens los bij onze medewerkers. Het is essentieel dat het Erasmus MC een open, veilige en toegankelijke plek voor iedereen is en blijft; een plek waar we het met elkaar oneens mogen zijn en met elkaar in discussie mogen gaan, vanuit onze onderlinge verbondenheid en in verbinding met de wereld om ons heen.

Het Erasmus MC - medewerkers, studenten, patiënten, vrijwilligers en bezoekers - vormt een enorm diverse gemeenschap binnen de stad Rotterdam. Een gemeenschap waar we ons moeten realiseren dat het perspectief van de één niet altijd overeenkomt met het perspectief van de ander, waar we mild moeten zijn voor elkaar, en waar we respectvol omgaan met de emoties en beleving van de ander.

28 september 2023

Op 28 september 2023 werd het Erasmus MC even wereldnieuws als gevolg van een serie van ondenkbare gebeurtenissen. Rotterdam kreeg op deze dag te maken met twee schietincidenten op twee verschillende locaties, waarbij drie doden zijn gevallen en op twee locaties brand is gesticht. Gebeurtenissen met enorme impact voor nabestaanden en andere betrokkenen.

Een van deze locaties betrof het Erasmus MC. In één van de klaslokalen in gebouw Gk is gericht geschoten. Hierbij kwam een docent van het Erasmus MC om het leven. Vervolgens werd brandgesticht in het nabijgelegen Onderwijscentrum. Brandweer en politie waren snel in groten getale aanwezig. De politie maakte met veel inzet jacht op de verdachte, naar later bleek een student geneeskunde, en heeft deze ongeveer twee uur na de eerste melding aangehouden.

Het was een zwarte dag in de geschiedenis van het Erasmus MC. Tegelijkertijd hebben medewerkers en studenten zowel tijdens als na deze gebeurtenissen een enorme weerbaarheid getoond en het beste van zichzelf laten zien. Zij waren er voor elkaar en voor anderen. Meteen de volgende dag is de patiëntenzorg weer opgepakt. Er was direct en er is nog steeds nazorg beschikbaar voor de medewerkers en studenten die dat nodig hadden. Na herdenkingsmomenten in de week na de gebeurtenissen zijn ook de colleges weer van start gegaan. Het gewone leven heeft snel weer vorm gekregen. De tragische gebeurtenissen van 28 september 2023 zullen niet worden vergeten, maar het handelingsvermogen, de moed, veerkracht en mentaliteit van medewerkers en studenten van het Erasmus MC evenmin.

Onderstaand gedicht is naar aanleiding van de gebeurtenissen geschreven door geneeskundestudent Noor de Wijs.

Dat wat
Normaal als tweede huis voelt
Waar je
Studeert
Werkt
Je veilig voelt
Daar waar je
Lacht met medestudenten
Leert van docenten
Er bent voor patiënten
Dat kleine stukje Rotterdam
Voelde vandaag even niet als thuis