Personalia en nevenfuncties Raad van Toezicht

Lees ons jaarverslag online

Personalia en nevenfuncties Raad van Toezicht

P.G. de Vries (voorzitter); einde lidmaatschap RvT 31-12-2023

Voorzitter Raad van Commissarissen Arbo Unie B.V.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Voorzitter Raad van Toezicht TNO

Coach bij Executive Sherpa Coaching/Mind & Health

Voorzitter Bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving - tot juni 2023

Voorzitter Bestuur Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Voorzitter Raad van Toezicht Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling Nederland per 1-juni 2023

E.A. Bakkum (lid)

(Permanent) Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Commissaris VvAA Holding Group

Voorzitter Nationaal Bestuur Zonnebloemstichting

Lid Raad van Toezicht International Despensary Association - per 1-11-2023

M. Lückerath-Rovers (lid)

Hoogleraar Corporate Governance Tilburg University/TIAS School for Business and Society

Lid Raad van Commissarissen NRC Media

Lid Raad van Toezicht Diergaarde Blijdorp

Voorzitter Raad van Commissarissen Pels Rijcken

J. Turkesteen (vice-voorzitter); einde lidmaatschap RvT 1-3-2023

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commitee Nederlandse Reisopera

R. Konterman (lid)

Voorzitter Raad van Commissarissen Nobi NV (Antwerpen)

Voorzitter Raad van Commissarissen Medux BV

Voorzitter Bestuur Bas van de Goor Foundation

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit & Risk Commitee Interamerican Greece (Athene)

J. Verhagen (lid); toegetreden per 1-9-2023

Partner bij Ernst&Young AccountantsLLP/Ernst & Young Nederland LLP

M. Trompetter (voorzitter); toegetreden per 1-1-2024

Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A.

Eigenaar Corona Consultancy

Penningmeester Stichting KNHM

Lid bestuur Stichting Berenschot Beheer