Personalia en nevenfuncties Raad van Bestuur

Lees ons jaarverslag online

Personalia en nevenfuncties Raad van Bestuur

Raad van Bestuur 2023

Nevenfuncties (uit hoofde van betrekking)

Nevenfuncties (extern)

Prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter en decaan)

 • Member Supervisory Board Netherlands Center for One Health;

 • Lid Raad van Toezicht Medical Delta;

 • Member Supervisory Board Health RI;

 • Member Supervisory board Oncode Institute;

 • Voorzitter DB en Plenair OOR ZWN;

 • Lid bestuur Stichting Shared Care UMC’s Kinderoncologie;

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Innovative Molecular Research Fund (IMRF);

 • Lid Convergence Executive Board;

 • Lid Algemeen Bestuur EMBRAZE;

 • Lid Bestuur Anser;

 • Lid Bestuur NFU;

 • Lid Bestuurscommissie Onderzoek & Onderwijs NFU;

 • Lid Bestuur European University Hospital Alliance;

 • Lid Economic Development Board Zuidholland (EBZ);

 • Lid Bestuur BOLS

 • Lid Raad van Commissarissen Skyline Dx

Mw. dr. Joke Boonstra (lid, vicevoorzitter)

 • Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg ZWN

 • Bestuurslid stichting BeterKeten;

 • Bestuurder-visitator RGS voor instellingsvisitaties;

 • Lid bestuurscommissie Opleiding & Patiëntenzorg (NFU);

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Erasmus MC Foundation

 • Adviesraad Zorg, VNO-NCW Rotterdam;

 • Adviesraad Onderwijs, VNO-NCW Rotterdam;

 • Comité van Aanbeveling, Hospice IJsseloever;

 • ING Adviesraad Zorg;

 • Lid Stuurgroep Veiligheid en Security, Deltalinqs Rotterdam;

 • Lid Raad van Toezicht De Doelen;

 • Lid Raad van Advies MVO Nederland

 • Lid Raad van Commissarissen Plant Lab

Dhr. dr. ir. Paul Boomkamp (lid, CFO)

 • Voorzitter bestuurscommissie Sturing & Financiering (NFU);

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Apotheek A15.

 • Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (tot en met december 2023)

 • Voorzitter IT Adviescommissie Sociale Verzekeringsbank. (tot en met december 2023)

 • Extern lid Audit Committee Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dhr. dr. ir. Dirk Schraven (lid)

 • Voorzitter stichting RijnmondNet

 • Lid bestuur Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

 • Voorzitter RvT Rotterdam Square