Samenwerking internationaal

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals de European University Hospital Alliance (EUHA) waarin 10 excellente Europese universitair medische centra samenwerken.

Samenwerking internationaal

Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals de European University Hospital Alliance (EUHA) waarin 10 excellente Europese universitair medische centra samenwerken. De EUHA stimuleert en faciliteert samenwerking in gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs gericht op betere behandelresultaten en een duurzaam Europees gezondheidsstelsel. De internationale beweging naar waardegedreven zorg is voor de EUHA een belangrijk speerpunt.

Daarnaast werken we in het European Institute for Innovation and Technology health (EIT) samen met 140 verschillende vooraanstaande instellingen en bedrijven in heel Europa. Het EIT zorgt voor het stimuleren van ondernemerschap, opleiding en innovatie in zorg, zodat nieuwe producten en services beschikbaar komen voor de Europese burger. Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt samengewerkt met vele universiteiten in de gehele wereld.

Verder neemt het Erasmus MC deel aan 23 European Reference Networks (ERN’s) voor zeldzame ziekten en complexe aandoeningen, waarvan 2 als coördinator.

Op het gebied van patiëntenzorg komen patiënten uit meer dan 90 landen voor hun diagnose en/of behandeling naar het Erasmus MC. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft het Erasmus MC speciale afspraken over het gezamenlijk inrichten van goede zorg en infrastructuur ter plaatse en over kwaliteit en behandelprotocollen om academische zorg toegankelijk te maken voor alle inwoners.