Wetenschap op koers naar 2028

Lees ons jaarverslag online

In Koers28, de vijfjarenstrategie van het Erasmus MC, zijn vier strategische onderzoeksdoelen geformuleerd:

Wetenschap op koers naar 2028

In Koers28, de vijfjarenstrategie van het Erasmus MC, zijn vier strategische onderzoeksdoelen geformuleerd:

  1. Het Erasmus MC ontwikkelt innovatieve strategieën om de gezondheid te bevorderen door ziekte, ziekteprogressie en de gevolgen daarvan te voorkomen.

  2. Het Erasmus MC ontrafelt mechanismen van een gezonde levensloop en ziekte en past deze kennis toe in nieuwe interventies.

  3. Het Erasmus MC loopt voorop in de ontwikkeling van strategieën om opkomende gezondheidsbedreigingen het hoofd te bieden.

  4. Het Erasmus MC ontwikkelt innovatieve methoden en technologieën die bijdragen aan zorg op maat, inclusieve toegankelijkheid en duurzame zorg.

De hoofddoelen zijn vastgelegd in de onderzoeksstrategie ‘Focus op Maatschappelijk Gedreven Onderzoek’. Hiermee wil het Erasmus MC antwoorden vinden op grote maatschappelijke vraagstukken. Preventie, passende zorg en innovaties om de zorg beter en efficiënter te maken zijn belangrijke aandachtsgebieden. We doen dit met fundamenteel, epidemiologisch en klinisch onderzoek.