Oprichting AI Expertise centrum

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC heeft in 2023 grote stappen gezet in het oprichten van een expertisecentrum rondom de inzet van Artificial Intelligence (AI) in de zorg.

Oprichting AI Expertise centrum

Het Erasmus MC heeft in 2023 grote stappen gezet in het oprichten van een expertisecentrum rondom de inzet van Artificial Intelligence (AI) in de zorg. Het AI Center zal de aanwezige kennis en faciliteiten binnen en buiten het Erasmus MC verbinden en versterken.

De corona-pandemie heeft laten zien dat het noodzakelijk is om te kunnen beschikken over toegankelijke data om belangrijke vragen over patiënten te kunnen beantwoorden. Het centrum krijgt een voorbeeldfunctie om nieuwe technologie op dit gebied te ontwikkelen, implementeren en te valoriseren. Dat vraagt om bij elkaar brengen van kennis van zowel zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, als bedrijfsvoering.

De inzet van technologische innovaties zoals AI brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om centrale coördinatie. Het Erasmus MC neemt die verantwoordelijkheid voor het bundelen van expertise en het voldoen aan richtlijnen voor transparantie en ethiek. Daarnaast dient het AI Center als voorbeeld en vraagbaak voor gezondheidsinstellingen in de regio.

Het Erasmus MC loopt niet alleen voorop in de ontwikkeling van AI om de patiëntenzorg te verbeteren en de druk op de zorg te verminderen, het creëren van een aantrekkelijk klimaat voor onderwijs en jong talent is eveneens van belang. Dat vraagt naast het bouwen van databases en een bestendige ICT-infrastructuur om het ontwikkelen en stimuleren van netwerken en het bieden van een ondernemende en inspirerende omgeving.