Onderzoek circulaire ziekenhuizen

Lees ons jaarverslag online

In 2023 kreeg een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en kennisinstellingen onder leiding van Erasmus MC 6 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda om ziekenhuizen duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Onderzoek circulaire ziekenhuizen

In 2023 kreeg een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en kennisinstellingen onder leiding van Erasmus MC 6 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda om ziekenhuizen duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Hoe kunnen ziekenhuizen de transitie naar circulariteit maken en minder wegwerpproducten gebruiken? De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2 uitstoot; dat aandeel moet omlaag. Het consortium ESCH-R gaat strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn, vanuit de missie om de toepassing van circulaire interventies in ziekenhuizen te versnellen en de ecologische voetafdruk van de zorg te verlagen. Het Erasmus MC vervult een voortrekkersrol in de verduurzaming van de zorg.

Het consortium, een samenwerking met onder andere de Erasmus Universiteit, TU Delft en het bedrijfsleven wordt geleid door Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en staflid Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC en initiatiefnemer van de Groene IC beweging. Het interdisciplinaire onderzoeksteam brengt de zorgketen bij elkaar, van het onderwijs tot zorgmedewerkers en ketenspelers als leveranciers van apparaten. In living labs in het Erasmus MC en UMC Utrecht zal de komende tijd worden onderzocht wat de milieubelasting van een specifieke zorgketen is en hoe het gebruik van producten duurzamer kan. Het gezamenlijke onderzoek illustreert hoe interdisciplinaire samenwerking kan inspireren tot meer duurzaamheid en op de langere termijn minder CO2 uitstoot in de zorg.