Bijlage 1: Proces Nationaal Programma Onderwijs

Lees ons jaarverslag online

De middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn in verschillende categorieën ingedeeld en op verschillende manieren aan het Erasmus MC beschikbaar gesteld.

Bijlage 1: Proces Nationaal Programma Onderwijs

Proces

De middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn in verschillende categorieën ingedeeld en op verschillende manieren aan het Erasmus MC beschikbaar gesteld. De middelen voor In- en doorstroom & Welzijn (1B) en extra coschapplekken (1D) zijn als niet-normatieve Rijksbijdrage beschikbaar gesteld, terwijl de middelen voor Verhoogde instroom (1A) als normatieve Rijksbijdrage zijn aangemerkt. De middelen voor Extra handen in de klas (1C) zijn als subsidie aangemerkt en de middelen uit het NPO-programma voor onderzoekers die vertraging hebben opgelopen als gevolg van Covid-19 (2) is als onderdeel van het Werkplaatsfunctie toegekend aan het Erasmus MC. De verschillende bronnen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn hieronder samengevat. In deze tabel is ook de verantwoorde besteding 2021, 2022 en 2023 opgenomen.

Ontvangsten NPO gelden

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding 2023

Besteding totaal

1A

Verhoogde instroom

€ 2.676.372

€ 2.676.372

€ 2.676.372

1B

In-Doorstroom en welzijn

€ 1.345.690

€ 386.503

€ 473.100

€ 220.733

€ 1.080.336

1C

Extra handen in de klas

€ 734.680

€ 367.340

€ 367.340

€ 734.680

1D

Stages Erasmus MC

€ 1.117.779

€ 181.000

€ 711.000

€ 892.000

1

Totaal NPO Onderwijs

€ 5.874.521

€ 3.430.215

€ 1.021.440

€ 931.733

€ 5.383.388

2

NPO Onderzoek via Werkplaatsfunctie

€ 10.142.563

€ 2.548.337

€ 6.042.006

€ 1.552.220

€ 10.142.563

2

Totaal NPO Onderzoek

€ 10.142.563

€ 2.548.337

€ 6.042.006

€ 1.552.220

€ 10.142.563

1+2

Totaal NPO programma

€ 16.017.084

€ 5.978.552

€ 7.063.446

€ 2.483.953

€ 15.525.951

De Gezamenlijke Vergadering, de facultaire medezeggenschap bestaande uit de studentenraad en het Onderzoek en Onderwijs segment van de Ondernemingsraad, is betrokken geweest bij het opstellen van plannen voor de besteding van de NPO-middelen en is gevraagd om zelf ook met gewenste interventies te komen. De uiteindelijke bestedingsplannen, die in de bijlagen van dit jaarverslag per thema verder zijn uitgewerkt, hebben allen de instemming van de Gemeenschappelijke Vergadering. De voortgang van de plannen wordt gemonitord en de medezeggenschap wordt periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang die wordt geboekt.