Passende patiëntenzorg

Lees ons jaarverslag online

De samenleving vraagt om goede zorg die door voldoende én slim ingezette capaciteit voor iedereen toegankelijk is en blijft, juist ook voor de kwetsbaren in de samenleving.

Passende patiëntenzorg

De samenleving vraagt om goede zorg die door voldoende én slim ingezette capaciteit voor iedereen toegankelijk is en blijft, juist ook voor de kwetsbaren in de samenleving. Gezien de verwevenheid van uiteenlopende factoren die gezondheid en ziekte bepalen, is dit een complexe opgave. Mogelijke oplossingen zitten – naast het voorkomen of vertragen van ziekten – in het vergroten van de zorgcapaciteit en het innoveren van de gezondheidszorg. Dat kan onder meer door de zorg dichter rondom de patiënt te organiseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologische en digitale mogelijkheden. Dit vergt andere vaardigheden van patiënten en een andere manier van werken zowel voor de huidige professionals als voor de nieuwe generatie die wordt opgeleid. Of zij nu arts, verpleegkundige, paramedicus, doktersassistent, analist of medewerker in de apotheek zijn.

In de hoogcomplexe zorg die het Erasmus MC verleent, is het ons streven om de beste resultaten en ervaringen voor de patiënt te realiseren. De uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn daarbij leidend. Het Erasmus MC levert complexe en hoofdzakelijk tertiaire zorg. De academische setting en de daarbij horende expertise zijn daarbij noodzakelijk. We zien onze patiënten als partners; hun wensen en verwachtingen zijn leidend. Samen met de patiënt kiezen we binnen de mogelijkheden van de tertiaire zorg die we verlenen de beste behandeling, daarbij rekening houdend met de voorkeuren van de patiënt. Dit zorgproces afgestemd op de persoon noemen we waardegedreven en persoonsgerichte zorg. Samen met onze professionals maken patiënten keuzes in het behandeltraject, ook als het gaat om de keuze om af te zien van een behandeling. Klinische resultaten hangen samen met uitkomsten voor gezondheid en oog voor kwaliteit van leven.