1.3. Kerntaken

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze kerntaken. We combineren wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. In het Erasmus MC zijn de thema’s belast met de uitvoering van de kerntaken. Lees meer over 1.3. Kerntaken .

Bijlagen bestuursverslag:

Bijlage 1: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs Lees meer over Bijlagen bestuursverslag: .