Diversiteit & Inclusie

Lees ons jaarverslag online

Erasmus MC staat midden in de maatschappij. We zijn een internationale organisatie met veel diversiteit. We streven naar een diverse samenstelling van teams in alle lagen van de organisatie.

Diversiteit & Inclusie

Erasmus MC staat midden in de maatschappij. We zijn een internationale organisatie met veel diversiteit. We streven naar een diverse samenstelling van teams in alle lagen van de organisatie. Ook onze studenten hebben diverse culturele en religieuze achtergronden. Via onze Taskforce D&I en het D&I Office ondersteunen we structureel initiatieven om diversiteit & inclusie te versterken.

Taskforce D&I

Sinds 2021 werkt de Taskforce Diversiteit & Inclusie, ondersteunend door het D&I Office, aan de inbedding van D&I in alle lagen en processen van het Erasmus MC. Beleid, plannen en concrete doelen tot en met 2027 zijn vastgelegd in ons Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie Plan (GDIP). Vanuit de Taskforce werken zes focusgroepen aan de realisering van het GDIP. Ook zijn D&I onderdeel van het programma van onze graduate school en onze opleidingsvisie Erasmusarts2030. De afdeling Human Resources biedt een instrument (stappenplan) aan voor een inclusief wervings- en selectieproces. Hoogleraren en afdelingshoofden krijgen bij hun benoeming nu standaard de opdracht om aandacht voor D&I expliciet mee te nemen in het takenpakket. Het percentage vrouwelijke hoogleraren in het Erasmus MC komt in 2022 uit op 24,2% (streefcijfer: 25%). Het onderwerp D&I leeft ook getuige de 77 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die hier werken – én aan de 100 collega’s die zich hebben aangemeld om hen te begeleiden.

Graadmeter voor werkgeverschap en cultuur

Diversiteit en inclusie in de werkomgeving zijn in relatief korte tijd structurele aandachtspunten geworden voor het Erasmus MC als werkgever.

Enkele voorbeelden uit 2022:

  • de ondertekening van de Charter Diversiteit op 22 september door ons bestuurslid Joke Boonstra;

  • het hijsen van de regenboogvlag ter viering van de Pride Week in juni;

  • de publicatie van D&I-nieuws en informatiepagina's op respectievelijk onze intranetsite Agora en de publieke website erasmusmc.nl.

  • de online trainingsreeks ‘Diversiteit en Inclusiviteit in het onderwijs’ voor onze docenten;

  • een workshop over inclusief leiderschap tijdens de Erasmus MC Managementdagen in april;

  • acht webinars over onbewuste vooroordelen in het najaar (met telkens ruimte voor 100 deelnemers) en in oktober 2 webinars over interculturele communicatie;

  • De uitreiking van de Erasmus MC onderwijsfellowship (in 2022 voor het eerst ingesteld) aan neurowetenschapper Geeske van Woerden, die zich ervoor inzet dat iedereen een thuis kan hebben in het Erasmus MC, ongeacht gender of geaardheid.