Dure geneesmiddelen

Lees ons jaarverslag online

Ieder jaar verschijnen er fantastische, nieuwe innovaties op de geneesmiddelenmarkt. Tegelijk vormen dure geneesmiddelen een enorme kostenpost voor het Erasmus MC: in 2021 ging het om circa € 250 miljoen - en de kosten stijgen nog.

Dure geneesmiddelen

Ieder jaar verschijnen er fantastische, nieuwe innovaties op de geneesmiddelenmarkt. Tegelijk vormen dure geneesmiddelen een enorme kostenpost voor het Erasmus MC: in 2021 ging het om circa € 250 miljoen - en de kosten stijgen nog. Scherp sturen op gebruik, aanschaf en omgang met dure geneesmiddelen is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg:

  • Oncologen en oncologisch-apothekers hebben in 2022 onderzoek gedaan naar optimale start- en afrondingsmomenten van dure therapieën voor specifieke patiëntgroepen. En aan individuele finetuning van (zeer kostbare) chemokuren en immunotherapie, op basis van individuele kenmerken zoals lichaamsgewicht. Een verlaging van enkele milligrammen kan besparingen en duurzaamheid opleveren bij gelijke effectiviteit. En bij gelijktijdige behandeling van patiënten met dezelfde medicatie hoeven we minder restanten weg te gooien.

  • Op initiatief van apothekers van het Erasmus MC, Radboud UMC en UMC Groningen werken beroepsverenigingen NVZA, NVMO, NVALT en NVvH aan een veldnorm Heruitgifte Orale Oncolytica. Deze bevat afspraken over het verantwoord terugnemen en heruitgeven van deze dure geneesmiddelen om tientallen miljoenen aan verspilling te voorkomen.

  • In het Connect & Go-project krijgen kankerpatiënten op vrijwillige basis hun immunotherapie via een elastomeerpomp. Deze biedt hun de vrijheid om de afdeling tijdens de behandeling te verlaten.