Green Team De Circulaire IC 

Lees ons jaarverslag online

De Nederlandse gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 % van de nationale CO2-uitstoot. Deze milieu-impact wordt mede veroorzaakt door productie, transport, gebruik en verwijdering van medische producten.

Green Team De Circulaire IC 

De Nederlandse gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 % van de nationale CO2-uitstoot. Deze milieu-impact wordt mede veroorzaakt door productie, transport, gebruik en verwijdering van medische producten. Het Green Team van onze intensive care werkt daarom aan verduurzaming van de materiaalstroom met de ambitie van een volledig circulaire IC in 2030.

7 hotspots

Op basis van een materiaalstroomanalyse (in 2021) focust het Green Team van de IC zich op 7 ‘hotspots’ in het totale materiaalverbruik: 1) verpakkingen van vloeibare stoffen (zoals infusen), 2) kunststof slangen, 3) niet-steriele handschoenen, 4) kunststof wegwerpkleding (zoals isolatieschorten), 5) incontinentiematten, 6) chirurgische maskers en 7) injectiespuiten (inclusief verpakking). Deze materialen worden in de hele zorgsector in enorme hoeveelheden verbruikt. Oplossingen voor de verduurzaming hiervan kunnen dus landelijke impact hebben.

Kansen op verduurzaming 

In samenwerking met de onder meer TU Delft en leveranciers zoekt het Green Team over vier hoofdwegen naar de beste kansen op verduurzaming van de hotspots: Refuse (niet meer gebruiken), Reduce (minimalisering van gebruik), Re-use (langer gebruik), en Recycle (hergebruik van materialen). Voor elk product worden wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen geformuleerd; van bewuster verbruik van wegwerpmaterialen tot samenwerking met fabrikanten om ontwerp of samenstelling van materialen te verduurzamen. Voorbeelden uit 2022:

  • Onderzoek naar vermindering van de milieubelasting van spuiten (inclusief verpakking) heeft verschillende verduurzamingsstrategieën opgeleverd die afvalscheiding, langer gebruiken of recycling mogelijk kunnen maken.

  • Met een materiaalanalyse heeft het Green Team aangetoond dat kunststof dialysezakken goed te recyclen zijn. In 2023 wil het Green Team dat werkelijk mogelijk maken.

  • Overleg met Infectiepreventie heeft opgeleverd dat vaak een duurzamere afweging kan worden gemaakt bij het weggooien van (niet gebruikte) materialen. Het Green Team werkt aan de daarvoor benodigde bewustwording onder het zorgpersoneel.

  • Uit onderzoek bleek dat de afgiftestand van infuuspompen veilig en zonder kwaliteitsverlies van 3 naar 2 milliliter kon worden verlaagd. Deze ene milliliter bespaart de IC jaarlijks 1500 infuuszakken en 5000 spuiten.