Programma Challenge & Support

Lees ons jaarverslag online

Het Challenge & Support-programma is een initiatief van kinderhematoloog Anne de Pagter. De ambitie: hoogwaardige, ontwikkelingsgerichte evidence-based ondersteuning bieden aan medisch professionals.

Programma Challenge & Support

Het Challenge & Support-programma is een initiatief van kinderhematoloog Anne de Pagter. De ambitie: hoogwaardige, ontwikkelingsgerichte evidence-based ondersteuning bieden aan medisch professionals. En toewerken naar een cultuur waarin professionele persoonlijke ontwikkeling van zorgprofessionals normaal is. Deelnemers voeren 6 gesprekken met een coach uit de Challenge & Support-coachpool.

Onderzoek toont aan dat deze vorm van coaching effectief is: meer ervaren autonomie in het werk, minder stress, beter herstelvermogen, betere werk-privébalans en versterking van persoonlijke hulpbronnen (zoals veerkracht en optimisme).

Sinds 2019 biedt het Erasmus MC het programma daarom breed aan medisch specialisten (in opleiding) aan. In 2022 is het aantal vakgroepen dat in het Erasmus MC heeft deelgenomen aan Challenge & Support gegroeid van ca. 35 naar 63.

Dankzij de samenwerking met steeds meer partners (FMS, VNVA, LHV, De Jonge Specialist, IGJ) is het wetenschappelijk onderzoek naar Challenge & Support in 2022 verbreed met twee nieuwe coachingsprogramma’s:

  1. Lift your Talent - gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

  2. Match your future - gericht op studenten.

IOC Research Grant

Bijzonder mooi is dat de trial gekoppeld aan Lift Your Talent in 2022 als eerste niet-Amerikaanse trial een IOC Research Grant heeft ontvangen van het Institute of Coaching, verbonden aan de Harvard Medical School.