Digitale visiteplanning

Lees ons jaarverslag online

Met de ontwikkeling van digitale visiteplanning hebben medewerkers van de afdeling Systeemziekten de organisatie van de artsenvisites in 2022 naar een hoger niveau getild.

Digitale visiteplanning

Met de ontwikkeling van digitale visiteplanning hebben medewerkers van de afdeling Systeemziekten de organisatie van de artsenvisites in 2022 naar een hoger niveau getild. De ochtendvisites van de zaalartsen verliepen op basis van beschikbaarheid, wat kon leiden tot knelpunten en wachttijden voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen, artsen en teammanagers hebben met de afdeling Informatie & Technologie een digitaal planbord ontwikkeld voor de visiteplanning. Dat leidt tot tijdwinst en meer efficiëntie, wat ook het werkplezier verhoogt. Ook de patiënten op de afdeling weten nu beter wanneer zij hun arts of verpleegkundige zullen zien.