Visie op Verpleegkunde

Lees ons jaarverslag online

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het Erasmus MC heeft in 2022 samen met andere verpleegkundigen gewerkt aan de praktische toepassing van de nieuwe Visie op Verpleegkunde die de VAR in 2020 heeft gepresenteerd.

Visie op Verpleegkunde

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het Erasmus MC heeft in 2022 samen met andere verpleegkundigen gewerkt aan de praktische toepassing van de nieuwe Visie op Verpleegkunde die de VAR in 2020 heeft gepresenteerd. De visie helpt om de veiligheid en kwaliteit van de verpleegkundige zorg en tegelijk de positie van onze verpleegkundigen te verbeteren en, daarmee, om de uitdagingen in het verpleegkundig vakgebied constructief aan te pakken. 

Professioneel Praktijk Model

Met het Professioneel Praktijk Model (PPM) kunnen onze verpleegkundigen tot op individueel niveau uitvoering geven aan de Visie op Verpleegkunde. Het PPM omvat 5 domeinen: 1) Evidence-based practice, 2) Techniek en innovatie, 3) Professionele ontwikkeling, 4) Klinisch redeneren, en 5) (Interdisciplinaire) samenwerking. In 2022 hebben verpleegkundigen op afdelingsniveau gewerkt aan de implementatie van de PPM-domeinen, met projecten gericht op de verbetering van dossiervoering en het in kaart brengen van grenzen en verantwoordelijkheden in het verpleegkundig werk. Doel is om de resultaten in de hele organisatie te benutten.

Nursing Network

De VAR neemt deel aan het Europese Nursing Network, gelanceerd door de European University Hospital Alliance (EUHA). Deze samenwerking heeft in 2022 geresulteerd in een dashboard dat het Erasmus MC op afdelingsniveau meer inzicht geeft in data gerelateerd aan nurse-patient ratio’s.