Stakeholdersdialoog

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC kent als complexe organisatie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek een grote hoeveelheid en diversiteit aan belanghebbenden, zowel intern als extern.

Stakeholdersdialoog

Het Erasmus MC kent als complexe organisatie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek een grote hoeveelheid en diversiteit aan belanghebbenden, zowel intern als extern. Onze dialoog met belanghebbenden draagt eraan bij dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog beter kunnen vormgeven. Onderstaande tabel geeft een weergave van onze belangrijkste stakeholders waarmee structureel overleg plaatsvindt.

Stakeholder/Belanghebbenden

Patiënten

 • Cliëntenraad

 • Patiëntenervaringsmetingen (PEM)

 • Patiëntenverenigingen

Medewerkers en studenten

 • Stafconvent

 • Ondernemingsraad

 • Verpleegkundig Adviesraad

 • Gezamenlijke vergadering van studentenraad en de commissie onderwijs & onderzoek van de ondernemingsraad

 • Directeurenoverleg

 • Strategieoverleg en -dagen

 • Managementdagen

 • Studentenverenigingen

Externe toezichthouders

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Netwerken en samenwerking

 • European University Hospital Alliance (EUHA)

 • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)

 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)

 • Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

 • Stichting BeterKeten

 • Convergentie alliantie

 • Opleidingsziekenhuizen (OOR)

 • Hogeschool Rotterdam

 • MBO-scholen

 • Bestuurlijke overleggen diverse zorginstellingen

Overheid

 • Gemeente Rotterdam

 • Provincie Zuid-Holland

 • Ministeries

 • Belastingdienst

 • EU

Overig algemeen

 • Leveranciers

 • Zorgverzekeraars

 • Banken

 • Fitch Ratings

 • Omwonenden