Erasmus MC Holding BV

Lees ons jaarverslag online

Erasmus MC Holding BV houdt ultimo 2021 de aandelen van 31 deelnemingen. Het betreffen eerste- of tweedelijnszorginstellingen, startende ondernemingen waarmee we kennis willen valoriseren, maar ook investeringsmaatschappijen en joint ventures.

Erasmus MC Holding BV

Erasmus MC Holding BV houdt ultimo 2021 de aandelen van 31 deelnemingen. Het betreffen eerste- of tweedelijnszorginstellingen, startende ondernemingen waarmee we kennis willen valoriseren, maar ook investeringsmaatschappijen en joint ventures.

De omzet van de Erasmus MC Holding is ruim 30% gestegen van € 83 miljoen in 2021 naar € 109 miljoen in 2022. De winst is eveneens gestegen van € 3,5 miljoen in 2021 naar € 6,3 miljoen in 2022. 

Bijdragen winst

Een belangrijke bijdrage aan de winst wordt geleverd door de verkoop van Quantib B.V. Deze transactie levert in 2022 een boekwinst op van € 5,2 miljoen. Daarnaast heeft de Erasmus MC Holding een deel van haar aandelen in HBM Holdings Ltd verkocht met een opbrengst van bijna € 4 miljoen. De Poliklinische Apotheek leverde binnen de Zorgholding een positieve bijdrage van € 0,7 miljoen. Holland PTC boekte daarentegen een verlies van € 4,2 miljoen. Dit verlies werd vooral veroorzaakt door de nieuwe afspraken over de herkapitalisatie. Het operationele resultaat was beter dan begroot doordat Holland PTC voor het eerst sinds haar oprichting meer patiënten heeft behandeld dan begroot.

Erasmus Campus Ontwikkeling

Het Erasmus MC heeft in 2022 het initiatief genomen om een campusmanagement te organiseren dat als taak heeft om bedrijven en instellingen aan te trekken en aan zich te verbinden. Hiervoor is eind 2022 de ECO & Vastgoedholding opgericht met daaronder een grondexploitatie B.V (GREX B.V.) en een parkmanagement B.V. Als gevolg van de bijdrage aan Stichting Rotterdam Square worden de komende jaren aanloopverliezen verwacht.

Adrz en Stichting IMRF 

Naast de Erasmus MC Holding zijn er nog twee aparte entiteiten die rechtstreeks onder de het Erasmus MC vallen: het Adrz had een resultaat van € 9,4 miljoen positief mede dankzij een aantal incidentele meevallers. De Stichting IMRF heeft een verlies geleden van € 1,2 miljoen.