Health-RI: AI bij medische beeldvorming

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC coördineert de vorming van de infrastructuur van Health-RI, een publiek-private nationale gezondheidsinfrastructuur voor de veilige opslag, toegankelijkheid en standaardisering van medische beelddata.

Health-RI: AI bij medische beeldvorming

Het Erasmus MC coördineert de vorming van de infrastructuur van Health-RI, een publiek-private nationale gezondheidsinfrastructuur voor de veilige opslag, toegankelijkheid en standaardisering van medische beelddata. Dit vanuit de expertise van onze wetenschappers in de Biomedical Imaging Group Rotterdam (BIGR) van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, en met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor de analyse van grootschalige medische beelddata. Dit is cruciaal om in het medisch wetenschappelijk onderzoek optimaal gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en (federated) machine learning.

Project Image Analyses & AI-platform afgerond 

In 2022 heeft de BIGR het Image Analyses & AI-platform ontwikkeld voor beeldanalyse op basis van kunstmatige intelligentie. Het bevat workflows voor het ophalen van beeldgegevens, beoordeling, kwaliteitsborging, annotatie, segmentatie en kwantificering. Het streven is dat onze researchers en artsen dit platform vanaf 2023 kunnen gebruiken voor analyse van beeldvormende data met geavanceerde beeldanalyse-instrumenten, zoals radiomics en deep-learning technieken. Die maken de weg vrij voor meer gepersonaliseerde geneeskunde. De resultaten van dit project krijgen een landelijk vervolg in Health-RI.