Governancecode Zorg & Bestuursreglement 

Lees ons jaarverslag online

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht, die ook op het Erasmus MC van toepassing is.

Governancecode Zorg & Bestuursreglement 

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht, die ook op het Erasmus MC van toepassing is. Het Erasmus MC hecht aan de Governancecode vanuit de visie dat goed bestuur en goed toezicht voorwaarden zijn voor de kwaliteit van onze zorg, samen met die van onderwijs en onderzoek.

Het eigen Bestuursreglement Erasmus MC beschrijft de rechten en plichten van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en van interne en externe stakeholders. In het bestuursreglement worden ook de principes van de Governancecode op bepaalde onderdelen (onder andere onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en gunstbetoon) verder uitgewerkt.