Personalia en nevenfuncties Raad van Toezicht

Lees ons jaarverslag online

Personalia en nevenfuncties Raad van Toezicht

P.G. de Vries (voorzitter)

President-commissaris Arbo Unie B.V.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Voorzitter Raad van Toezicht TNO

Coach bij Executive Sherpa Coaching/Mind & Health

Voorzitter Bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Voorzitter Bestuur Nationaal Monument Kamp Amersfoort

E.A. Bakkum (lid)

(Permanent) Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Commissaris VvAA Holding Group

Voorzitter Nationaal Bestuur Zonnebloemstichting (per 16-12-2022)

M. Lückerath-Rovers (lid)

Hoogleraar Corporate Governance Tilburg University/TIAS School for Business and Society

Lid Raad van Commissarissen NRC Media

Lid Raad van Toezicht Diergaarde Blijdorp

Lid Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds (tot 1-4-2022)

Voorzitter Raad van Commissarissen Pels Rijcken (per 1-7-2022)

J. Turkesteen (vice-voorzitter)

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commitee Nederlandse Reisopera (per 1-7-2022)

A. Hendriks (lid, afgetreden per 1-12-2022)

Hoogleraar gezondheidsrecht, Univeriteit Leiden

Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam

Commissie Ethiek en Gezondheid

Lid-jurist, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Amsterdam

R. Konterman (lid per 1-12-2022)

Voorzitter Raad van Commissarissen Nobi NV (Antwerpen)

Voorzitter Raad van Commissarissen Medux BV

Voorzitter Bestuur Bas van de Goor Foundation

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit & Risk Commitee Interamerican Greece (Athene)